Fugle / RaceDuer

RaceDuer

Skoggerdue (Trylledue)
Diamantdue
 Line´s Kæleduer
 
 
  Diamantduen;  er grålig med fine hvide pletter over vingerne. Vingerne har en brunere kulør end resten af kroppen. Der er et tydeligt område med rød hudomkring øjnene, som bliver mere fremtrædende hos hannen i starten af ynglesæsonen.

Ungfuglende er mere afdæmpede i farven end voksne fugle med spraglede vingetegninger go den nøgne hud omkring øjnene er ikke så påfaldende. Det kan være muligt at genkende en ung han, inden den skifter fjerdragt, hvis han begynder at spille op til hunnerne på sin karakteristiske måde. Kurtiseringen foregår ofte på jorden, hvor hannen bukker for hunnen og spreder sine halefjer ud foran hende.

Et par skal havde en redeskål til kanariefugle som underlag til deres rede, som vil blive konstrueret ved hjælp af  stykker af mos, små kviste, fjer og andet materiale som de samler rundt omkring i volieren. Selv om denne due yngler det meste af året, er det at foretrække at begrænse parrets yngleaktivitet til sommerperioden, når der er større chance for succes. Hunnen lægger to hvide æg, som klækker efter 13 dage. Ungerne udvikler sig hurtigt og er flyvefærdige efter en tilsvarende periode, hvor de ofte forlader reden, indende er helt i stand til at flyve. Dette skal man dog ikke bekymre sig om, så længr de unge duer har mulighed for at søge i ly, for hannen vil forsat passe dem, og snart vil de kunne flyve op og sidde på grenene. Diamantduen holdes best som et enkelt par og ikke i små grupper. Der kan opstå slagsmål mellem hannerne, og yngleresultaterne vil formentlig blive mindre tilfredsstillende. Der findes et voksende antal af farvevarianter. Den første var den sølvfarvede, andre varianter omfatter cremefarvet, lysebrun, kastanierød og gråblå. Der er udviklet brogede typer og vingetegninger med tværbånd.

Dimantduen er nem at fodre. En blanding af hirsesorter er den ideelle kost, suppleret med andre små frøtyper. Den spiser desuden grøntfoder såsom hakket fuglegræs. Der skal gives blødfoder i yngle og fældningaperioden. Zebraduen ( G, striata ), der er lidt større og ikke holdes så ofte som diamantduen, optræder i et stort område fra Indien østpå gennem Asien og ned til Australien. Den varierer lidt i  udsendet som en konsekvens af sin kæmpemæssige udbredelse, men generelt er hunnen altid mere afdæmpet i farven end hannen. Den har brug for en tilsvarende pasning.

 

 
Kaja & Per Petersen | Nordsjælland - Danmark | Tlf.: 49717113 | skille@mail.dk