Voliére & Sygdomme / Den kedelige side
Syg fugl
 
Når din fugl ser syg ud, har den været det længe. Reagér derfor hurtigt

Hjemme Behandling

VarmeBehandling :Varme er særdeles vigtigt ved behandling af stuefugle. Varme kan betyde så meget, at det i nogle situationer vil kunne helbrede fuglen. Hvis fuglen viser tegn på sygdom, må rumtemperaturen helst ikke komme under 28 grader, til gengæld må rumtemperaturen ikke overstige 40 grader.

Man må selvfølgelig ikke sætte en fugl direkte fra kulde i friluftsvolieré til højere temperatur i sygeburet. I denne situation må man gradvist sætte temperaturen op, hvilket bør foregå over nogle timer. Det samme gør sig gældende, hvis fuglen skal tilbage til en udendørs volieré, da bør rumtemperaturen nedsættes over nogle timer.

Man kan forøge rumtemperaturen i fuglens nærhed ved at opsætte en infrarød lampe 150 watt. Lampen bør anbringes ½ - 1 meter over buret. En anden mulighed er at opsætte en 25 - 40 watt el-pærer uden for buret. Denne pære må gerne være i højde med siddepinden, men skal være afdækket med en farve.

Fuglen vil da kunne trække ned mod varmen og vil også kunne søge væk fra varmen, hvis det viser sig at være for varmt for den.

Endvidere må man huske, at der ikke må være træk. Hvis fuglen har det for varmt, vil den typisk sidde med fjerene tæt til huden og med vingerne ud fra kroppen.

Ligeledes vil man ofte se, at fuglen trækker vejret hurtigere end normalt og sidder med åbent næb.
Når man har med fugle at gøre, hvadenten man har dem i bur i private hjem eller i voiliere, vil man naturligvis gerne undgå sygdom.
Den første betingelse for at forebygge sygdom hos fugle er at sørge for god hygiejne. Fuglene bør have et egnet foder, ligesom der altid bør være friskt drikkevand til stede.

Fugle vil normalt altid forsøge at være friske, hvilket skyldes at en fugl i naturen vil være frisk og rørig til det modsatte sker. Hvis fuglen udviser begyndende tegn på sygdom, vil fuglen være et nemt bytte for andre dyr.

På grund af fuglenes høje normal-temperatur og hurtige stofskifte, er fugle særdeles sårbare over for sygdomsangreb.

En fugl, der viser begyndende tegn på sygdom, vil ofte sidde med nedsunken hale og strittende, pjusket fjerdragt. Fuglen bliver stille og bevæger sig ikke rundt, som den plejer. Appetitten udebliver, og ofte vil fuglen sidde i bunden af buret. Derfor er det vigtigt så hurtigt som muligt at konsultere dyrlæge, hvis en fugl viser tegn på sygdom.

En syg fugl har behov for ro og bør sættes i et bur for sig selv og placeres på det sted i huset, hvor der er mest ro.

Kaja & Per Petersen | Nordsjælland - Danmark | Tlf.: 49717113 | skille@mail.dk